Opbrengst benefiet voor Sandra

Franka Bogaert schenkt opbrengst benefiet aan Sandra

Franka Bogaert, Steven Aelvoet en Vera De Merlier lieten hun groot hart spreken toen hun vriendin Sandra Van Der Schelden getroffen werd door kanker. Met een grote schare vrienden organiseerden zij een pop-up-café in de Figaro en een Patersfuif in een tent met Gilles Simoens en Steve ‘Wally’ Seigneur. Zij schonken 7000 euro aan Sandra en VLD-Volkegem deed daar nog 1000 euro bovenop.

Opbrengst benefiet voor Sandra